Giới thiệu về Trại giống xanh

Trại Giống Xanh chuyên cung cấp giống và thương phẩm sạch hàng đầu với phương châm:Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng quy mô  trang trại bảo  tồn và phát triển loài có nguồn gen quý hiếm, đồng thời kết hợp mô hình chuyên canh đa phương thức Vườn - Ao - Chuồng để cho ra sản phẩm thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe. 

Chúng tôi đảm bảo chỉ cung cấp giống thuần chủng con giống khoẻ, tăng trưởng tốt có tiềm năng cao cho thị trường đầu ra và an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

Giấy phép kinh doanh số: 57E8115333/HKD.

Giấy Kiểm Lâm số: 003 GCNTN/ 2014.

 

Trân trọng cảm ơn

Phone: 0977 03 10 10 - 0907 56 56 83

Liên hệ: Hồng Diễm

Địa chỉ: Lộ tẻ Bằng tăng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Thành phố Cần thơ, Việt Nam.

 


Giới Thiệu |
Từ khóa:Vui lòng chờ


   Chat tại đây