Gửi email cho chúng tôi

Vị trí­


Liên hệ

Trại Giống Xanh

  • Địa chỉ: Lộ tẻ Bằng tăng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Thành phố Cần thơ, Việt Nam.
  • SDT: 0977 03 10 10 - 0907 56 56 83
  • Email: traigiongxanh@gmail.com


Vui lòng chờ


   Chat tại đây